Dentoplant fogászati és implantológiai rendelő - Szeged

BLOG

Anton Sculean Professzor a Berni Egyetem Parodontológiai Tanszékének vezetője és Egyetemi tanára szervezésében, 2021.december 3-án a Berni Egyetem Parodontológiai Tanszékén került megrendezésre a „Battle of Concepts” kurzus. A cím egy tartalmas vitanapot takar az alsó fogsoron kialakult ínylehúzódások különböző szemléletű perio plasztikai sebészeti módszereinek összehasonlításáról és eredményiről.
Az alsó fogíven kialakult ínylehúzódások sebészeti megoldását napjainkban a fogágy plasztikai sebészet legjelentősebb kihívásai között tartjuk számon. Rendelőnkben rendszeresen végzünk ilyen ínyplasztikai műtéteket, de a műtétre jelentkező esetek 80%-a a felső fogsort érinti, ahol ismerten kiszámíthatóbbak a gyógyulási esélyek.
Mivel a felső állcsonton végzett ínyrecesszessió műtétek eredményessége magasabb mint az alsó állcsonton, joggal merül fel szakmán belül az a kérdés, hogy mi módon tudnánk kiszámíthatóvá tenni és javítani a műtéti eredményességet az alsó állcsonton is?
Két világhírű parodontológus, Prof. Antos Sculean és Prof. Giovanni Zuchelli foglalta össze a két jelentősen eltérő sebészi megközelítést, majd előadásaik után élő műtéttel is bemutatták eredményességüket.
Sculean professzor a -szakma berkein belül közismerten- a tunnel technikák , mint Coronally Advanced Tunnel (MCAT) és Laterally Closed Tunnel ( LCT) eredményességétt képviseli. Giovanni Zuchelli professzor pedig a klasszikus koronálisan csúsztatott lebeny, a Coronally Advanced Flap (CAF) és VCAF gyakorlott mestere.
Mindkét műtéti technika a szakirodalomban jól kidolgozott és jelentős sebészeti tapasztalatot igényel, mégis a legnagyobb nehézséget az egyes estekben a technika kiválasztása jelenti.
A diszkusszió végén az Online résztvevők is szabadon feltehették kérdéseiket. A legnagyobb derültséget az okozta, amikor arra kellett volna választ adniuk, hogy „hány műtét elvégzése szükséges a műtéti technikák begyakorlásához?”. Zuchelli professzor azonnal magához ragadta mikrofont és tudni akarta ki az, aki ezt a kérdést feltette….
Összefoglalva minden egyes technika előnyeit és hátrányait, a résztvevők a vita eredményeivel kiegészítve jelentős előrelépést tettek a kurzus során összegyűjtött tapasztalatokkal és személyes döntéshozataluk támogatásával.

Külön köszönet a nagyszerű és kritikus téma választásért!

Dr. Maráz Kinga