Dentoplant fogászati és implantológiai rendelő - Szeged

thumbnail

Gyökérkezelés

Gyökérkezelés a fogak megtartásáért

Gyökérkezelésről általában:

A gyökérkezelés a fog megtartását szolgáló beavatkozás, melyet akkor végzünk, ha a pulpa, vagyis a fogbél visszafordíthatatlan károsodást szenvedett. A gyökérkezelés szükségességét számtalan kórkép okozhatja, ennek feltárása a kezelőorvos feladata. A fogbél visszafordíthatatlan károsodását okozhatja pl.: előrehaladott, mély szuvas folyamat, a fog traumája, fogágybetegséggel összefüggő gyulladások, abrázió, erózió. A klinikai definíción túl egy komplex fogászati ellátást nyújtó fogorvosi rendelőben alapvető feltétel, hogy a gyökérkezeléseket egy felkészült stáb végezze, mert a későbbi fogpótlásoknak sokszor ezek a fogak lesznek a pillérei. A Dentoplant Fogászati és Implantológiai Rendelőben, Szegeden a gyökérkezeléseket korszerű fájdalomcsillapítás mellett, a legmagasabb szakmai irányelvek szerint végzik kollégáink.

Fogfájdalom és a fogbél gyulladásai:

Fogbélgyulladás esetén hideg vagy meleg ingerekre a fog éles, percekig elhúzódó fájdalommal reagál, előrehaladott folyamat esetén pedig spontán fájdalom jelentkezik. Tipikus példája ennek, amikor a páciensek éjszaka jelentkező, fájdalomcsillapítóra nem reagáló fájdalomra panaszkodnak. Azonban a fog lehet panaszmentes is, amennyiben a fogbél már elhalt a gyulladás következtében. Ilyen esetekben a fog védekezése megszűnik, így az itt megbúvó baktériumtömeg zavartalanul növekszik, krónikus gyulladást tart fenn, amely idővel továbbterjed a gyökércsúcson át a fog körüli szövetekre is. Akut gyökércsúcsi gyulladás fájdalommal, rágáskor, ráharapáskor jelentkező érzékenységgel jár. A gyökércsúcsi gyulladás akár tályog kialakulásához vezethet, amely kezeletlen esetben súlyos szövődményekkel járhat. A krónikus gyökércsúcsi gyulladás általában tünetszegény, így sokszor csak röntgenfelvételen kerül diagnosztizálásra. Ezek az elhalt fogak viszont gócbetegség kiindulópontjai lehetnek.

A fogászati góc:

A fogászati góc a fogakkal összefüggően jelen lévő, helyileg tüneteket alig okozó, krónikus gyulladásos folyamat. Ebből a kérdéses gyulladásos gócból kórokozók, és esetenként toxinok is juthatnak a szervezetbe. De gyulladásos góc nem csak a fogak területéről indulhat el, hanem a mandulák, az orrmelléküregek, a petefészek, az epehólyag, a vakbél, vagy a prostata gyulladásaiból is. A gócból kiindulva, attól függően hogy milyen kórokozó, vagy toxinja, melyik szervben telepszik meg, a gyulladás úgynevezett másodlagos betegségeket okozhat. A leggyakoribb ilyen másodlagos, góc eredetű betegségek: a foltos hajhullás, ekzémák, allergiás kiütések, szemgyulladások egyes típusai, ízületi gyulladások, érgyulladások, vese gyulladásos megbetegedései.

  

 • 1.Dentoplant_Szeged_fogaszati_goc
 • 2._Dentoplant_Szeged_Fogaszati_Goc
 • 3._Dentoplant_Szeged_Fogaszati_Goc

Kép 1.2.3. A bal felső kismetsző fog gyökércsúcsa körül kialakult gangrena complicata, amely a páciensnek semmilyen panaszt nem okozott, gyökérkezeléssel 10 hónap alatt gyógyult

 

A gyökérkezelés menete:

A gyökérkezelés a gyulladásban lévő vagy elhalt fogbél eltávolítását és a fogbélüreg tisztítását jelenti mechanikai és kémiai módszerekkel, valamint annak lezárását. A kezelés általában több alkalommal történik.

A gyökérkezelés során a fogbél és az azt közvetlen körülvevő fertőzőtt dentinréteg kerül eltávolításra valamint megfelelő formára alakítjuk a fogbélüreget, hogy az alkalmas legyen a gyökértömés befogadására. Első lépés megfelelő érzéstelenítés után a fog megnyitása, trepanálása, és egy olyan nyílás kialakítása a fogkoronán, hogy kellő mértékben láthatóvá és hozzáférhetővé tegyük a fogbélkamrát és a gyökércsatornák bemenetét. A gyökerek és az abban elhelyezkedő akár több gyökércsatorna lefutása nagy anatómiai változatosságot mutat, így azok felkeresése és tisztítása sokszor nagy kihívást jelent a fogorvos számára.

Kofferdám izolálás jelentősége:

A gyökérkezeléshez több okból is elengedhetetlen a kofferdám izolálás, mely segítségével elhatároljuk a fogat a környezetétől. A kofferdám, vagy ún. nyálrekesz felhelyezésével megakadályozzuk, hogy a nyálból további baktériumok kerüljenek a gyökércsatornába, másrészt száraz körülményeket biztosítunk a gyökértöméshez, valamint az egész kezelést tisztán és precízen tudjuk elvégezni. Az izolálás kivitelezéséhez egyes esetekben szükséges, hogy a fogat ideiglenesen felépítsük, úgynevezett endocsonkot hozzunk létre.

A gyökércsatornarendszer feltérképezése:

A megfelelő gyökérkezelés és gyökértömés a fog összes gyökércsatornáját annak teljes hosszán, egészen a gyökércsúcsnál található szűkületig érinti. A gyökércsatornarendszer feltérképezésében segítenek a röntgenfelvételek, ám igazán pontos elképzelésünk csak akkor lehet, ha háromdimenziós képen, CT felvételen láthatjuk a beteg fogat. A mai korszerű CT berendezésekkel célzottan tudunk az adott fogról felvételt készíteni, így jelentősen kisebb a sugárterhelés is.

 • 4. korszerű 3D képalkotó diagnosztika a gyökérkezelések pontossága érdekében

Kép 4. Korszerű módszerek a diagnosztikában, CBCT felvételek alkalmazása gyökérkezelések során pontosabb feltérképezést tesz lehetővé

A gyökérkezelés munkahossz meghatározása:

A gyökérkezelés során a munkahosszt, amelyen dolgozunk, helyi röntgenfelvétel és elektromos hosszmeghatározó, úgynevezett endométer segítségével állapítjuk meg. Ezt a röntgenfelvételt tűkontrollnak nevezzük, hiszen elkészültéhez egy-egy gyökérkezelő tűt helyezünk a csatornákba, hogy lássuk, a teljes gyökércsatorna hosszt tisztítjuk-e az eszközzel. Előzetesen azonban endométerrel is megmérjük a munkahosszt, mely elektromos impedanciát mér a száj lágyrészei és az apicalis parodontium között, amely konstans érték. Erre a célra rendelőnkben a korszerű MoritaDentaPortZX©gépi rendszert alkalmazzuk, mely hosszmeghatározásra és a gyökércsatorna megmunkálására is kiválóan alkalmas.

Korszerű gyökérkezelés a Morita DentaPort ZX© endomotorral

A megmunkáláshoz használt kézi és gépi gyökérkezelő tűknek különböző típusai ismeretesek, melyek konicitás és preparálási technika szerint csoportosíthatóak. Rendelőnkben a kézi eszközök mellett a legkorszerűbb Morita DentaPort ZX© endomotorral Endowave© és ProTaper Next© gépi tűket használunk, melyekkel hatékonyan és gyorsan tisztítható a gyökércsatorna rendszer. A különböző indikációknak megfelelően minden eset egyéni mérlegelést igényel, milyen rendszerrel és megmunkálási technikával kell dolgoznia a fogorvosnak, hogy a gyökérkezelés a legeredményesebb legyen. Ám akármilyen hatékony és korszerű rendszert használunk, a mechanikai megmunkálást mindig alapos kémiai átöblítésnek kell kiegészítenie. Több kutatás is igazolja, hogy a bonyolult lefutású gyökércsatornák falán, és persze a keskeny mellékcsatornáknak köszönhetően mindig vannak olyan területek melyeket a megmunkálás nem tud elérni, de az átöblítő folyadék igen.

A gyökércsatornák tágítása és tisztítása után a gyökértömés az esetek többségében egy másik ülésben készül. A következő kezelésig fertőtlenítő és gyógyhatású kálcium-hidroxid tartalmú pasztát helyezünk a gyökércsatorna rendszerbe, és ideiglenes töméssel látjuk el a fogat.

 • 5. Morita
 • 6. Morita Dentaport Dentoplant

Kép 5.6. Morita DentaPort ZX© endomotor

A gyökértömés menete:

A gyökértömés célja, hogy lezárja a kitisztított fogbélüreget és ezáltal megakadályozza, hogy a baktériumok újból elszaporodjanak. A megfelelően előkészített csatornákat úgynevezett guttapercha tömőanyaggal és a réseket is finoman kitöltő pasztával, sealerrel tömjük le. Különböző gyökértömési technikák és rendszerek ismeretesek. A tömés történhet hideg tömőanyaggal, előregyártott guttapercha pointok segítségével laterális és vertikális irányú tömörítéssel. A meleg, termoplasztikus tömőanyaggal dolgozó technikák a tömőanyagot injektálva, vagy speciális hordozó stift segítségével juttatják a csatornába, vagy részletekben, guttapercha pelleteket használva a melegítés-tömörítés lépéseit ismételve töltik fel a teljes gyökércsatornarendszert.

A leggyakrabban alkalmazott technika a hideg guttapercha pointokat használó laterál kondenzáció. Ennek első lépése a point-kontroll röntgenfelvétel. Ehhez csatornánként az utolsó megmunkáló gyökérkezelő tű méretének megfelelő guttapercha pointokat választunk ki, és a röntgenfelvétel segítségével ellenőrizzük, valóban a gyökércsúcsig ér-e tervezett gyökértömésünk. Ezután a gyökércsatorna alapos szárítása következik, majd a sealer és a kiválasztott mester pointok bevezetése. A laterál kondenzációnak megfelelően további guttapercha pointokat helyezünk a csatornákba spreader kézi eszköz segítségével tömörítve az előzőeket, ezt mindaddig ismételjük, míg kellően ki nem lesz töltve a gyökércsatorna rendszer. Újabb röntgenfelvétel segítségével ellenőrizzük a gyökértömést, majd eltávolítjuk a gyökértömőanyag koronai részbe nyúló részét. A következő kezelésig ideiglenes töméssel látjuk el a fogat, hiszen a gyökértömés teljes kötéséhez 2-3 nap szükséges.

 • 9
 • 10
 • 11

Kép a 7.,8.,9. Gyökérkezelés különböző fázisai, kofferdám izolálásban: tűkontroll rtg felvétel, gyökértömés közben és kész állapotban

Gyökérkezelt fogak restaurálásáról

A gyökérkezelés sikerének fontos feltétele, hogy a fog koronai részében tartós, jól záró restaurátum készüljön, megakadályozva a felülfertőződést. Továbbá mivel a gyökérkezelt fog elveszti keringését, a fog keményszövete kiszárad, kevésbé rugalmas, így hajlamosabbá válik törésre, ezért meg is kell erősíteni azt a helyreállítás során.

A fogkorona restaurálásának különböző lehetőségei vannak, attól függően milyen mértékben destruálódott a korona, milyen erőhatások érik a fogat fogívben való elhelyezkedése szerint, milyen állapotban van az antagonista fog. A korszerű restauráció a biomimetika elvein alapul, tehát az elvesztett foganyagot ahhoz hasonló tulajdonságú anyagokkal pótoljuk. Ennek megfelelően különböző anyag pótolhatja a dentint és a zománcot. Gyökérkezelt, destruált fogak felépítéséhez gyakran alkalmazunk üvegszállal megerősített csapot. Ennek a csapnak egy része a gyökérben, egy része a fogkoronában helyezkedik el, így megfelelő előkészítés és a beragasztás után segít a fogat érő stresszhatások egyenletes elosztásában és a fog strukturális megerősítésében. Hasonló elven alkalmazunk a fogkoronai dentin pótlására üvegszállal megerősített kompozit tömőanyagot. A zománc pótlása pedig esztétikus fogszínű vagy arany inlay/onlay/overlay segítségével történik. A destruáció mértékétől függően készülhet egyszerű kompozit (esztétikus) tömés vagy korona (fémkerámia, esztétikus cirkón fémmentes korona) is.

 • 7. csonkfelép2
 • 8. felép1

Kép 10., 11 Sikeres gyökérkezelést követően kofferdám izolálásban üvegszálas csap segítségével csonkfelépítést végzünk, majd ezt követően kezdjük meg a végleges fogpótlás preparálását

 

A gyökértömés revíziója, avagy a fog utolsó esélye a megmaradásra

A revízió a korábban készült, sikertelen gyökérkezelések megismétlését jelenti, ez az utolsó védvonal, mielőtt a fog megmentése vagy eltávolítása érdekében sebészi eszközökhöz nyúlnánk. Általában a régi, rosszul záródó, inkomplett gyökértömés cseréjét jelenti. Mikor inkomplett egy gyökértömés? Amikor a gyökértömés nem éri el a gyökércsúcsot, azaz rövid, illetve, ha nem fal álló, azaz nem megfelelő a zárása, térkitöltése.

A revízió során a gyökérkezelt fogból eltávolítjuk a gyökértömést, majd többszöri ismételt kezelések alkalmával igyekszünk megoldani minden olyan tényezőt, ami a sikertelenséget okozhatta, és csak ezután készítjük el a következő gyökértömést. Lehet ez egy meg nem talált gyökércsatorna, elégtelen gyökércsatorna tágítás-átöblítés, vagy nem megfelelő munkahossz,stb. A fertőtlenítés céljából mindenképp többször kálcium-hidroxid tartalmú pasztával zárjuk a gyökércsatorna rendszert. Revízió abszolút szükségét vonja maga után, ha egy fog a gyökértömés elkészülte után 2 hónappal panaszos (maximum 2 hónapig tartó ráharapási érzékenység elfogadható), duzzanat,fistula, gyökércsúcsi lézió alakul ki utólag, vagy ha a koronai restauráció nem jól zár, vagy nem készül el az ideiglenes tömés után, és emiatt a gyökértömés felülfertőződik. Ha az első gyökérkezelés oka is már egy gyökércsúcs körüli lézió volt (krónikus periapicalisperiodontitis), akkor szoros utánkövetéssel figyeljük, hogyan változik a lézió. Sikertelennek csak akkor nevezhető a gyökérkezelés, ha a lézió 4 év elteltével sem csökkent, vagy esetleg nőtt.

Előfordul, hogy a páciens számára panaszmentes fog revíziója mellett döntünk, ha a röntgenfelvételen elégtelennek ítéljük meg a gyökértömést és a fogat pillérként szeretnénk felhasználni restaurátumhoz, vagy implantátum beültetését tervezzük a fog mellé. Ilyen esetekben különösen fontos a gyökértömés cseréje, ha periapicalis lézió is jelen van. Erre azért van szükség, mert nem kockáztathatjuk, hogy az elégtelen gyökértömés miatt a gyulladás váratlanul később kiújuljon, amikor ez már akár a költséges fogpótlás, vagy implantátum elvesztésével is járhat. A revízió a tökéletes gyökértömés elkészítésével és a korona helyreállításával fejeződik be.