Dentoplant fogászati és implantológiai rendelő - Szeged

thumbnail

Szájsebészet

1. Egyszerű és műtéti fogeltávolítás

A fogeltávolítások többségében elegendő csak egy egyszerű műszerrel kibillenteni a beteg fogat, viszont a mélyebben fekvő gyökerek, elő nem tört fogak csak szájsebészeti kisműtéttel távolíthatóak el. Ezeket a kisműtéteket  feltárásból végzett fogeltávolításnak nevezzük. A feltárást helyi érzéstelenítésben végezzük. A beavatkozás során felnyitjuk az ínyt, hogy jól hozzáférjünk és ki tudjuk  venni a fogat. A lebenyt varratokkal zárjuk. Az otthoni gondos utókezeléssel, a műtött terület hűtésével és a  műtét utáni tanácsok betartásával sokat tehetünk azért, hogy kellemesebb legyen a gyógyulási időszak.   – lásd foghúzást követő teendők

FogeltávolításAz eltávolított fog helyeKeresztmetszeti képen az eltávolított fog helye

 

Bölcsességfogak műtéti eltávolítása:  A mélyen fekvő bölcsességfogak eltávolításához szükség van az őket fedő, íny leválasztására, majd a körülvevő csont részleges eltávolítására. Amennyiben lehetséges, a bölcsességfogat feldaraboljuk még  a csonton belül, mert így kevesebb saját csont elfúrására lesz szükség. A bölcsességfog darabokban kisebb helyen is eltávolítható.  A fog eltávolítását követően a csontsebet kitisztítjuk, hogy abban csont- vagy fogtörmelék, illetve az ún. fogzacskó maradványa, és a bölcsességfog körül esetlegesen kialakult cisztaszerű képlet ne maradjon bent. Ezt követi a fertőtlenítés, laza sebvarrás, és drainálás. És különösen fontos a megfelelő otthoni utókezelés. lásd műtét utáni teendők

2. Alveólus prezerváció

Alveólus prezerváció, azaz a kihúzott fog helyének azonnali ellátása: Fogeltávolítást követően a kihúzott fog helyén egy kráter alakul ki, amit hetek, hónapok alatt regenerál  szervezetünk. Mivel a fogeltávolítást közvetlenül  követő pár hétben az ún. köteges csont lebomlik, a foghúzás helyén a szövetek “összeesnek”.  Mindez megelőzhető! Esztétikus területen, vagy olyan régióban, ahová implantátumot tervezünk, ez a szövethiány kedvezőtlenül befolyásolja a végeredményt.  Az alveólus prezervációval  egy kihúzott fog helye azonnal kezelhető megfelelő csont és kötőszövet pótlásával, így már eleve szépen gyógyulhat minimális szöveti veszteséggel.  Az esettől függően számtalan kezelési technika létezik. Az alveólus prezerváció azon túl, hogy a foghiány helyén megőrzi a szövetek mennyiségét, kedvező hatást gyakorol a hiányt határoló fogak állapotára is, nem lazulnak meg a szomszédos fogak és a fogágy stabilizálódik.

A sematikus ábrákon a fogeltávolítást követően kialakult és a szomszédos fogakat is kedvezőtlenül érintő instabil helyzet alakul ki.

szajsebeszet1-4

Az alveólus prezervációjával nemcsak a foghúzás helye, hanem a szomszédos fogak helyzete is kedvezően befolyásolható:

szajsebeszet2-1 

3. Csontpótlás

Csontpótlásra akkor  van szükség, amikor az elvesztett  fogak helyén a csont állomány sorvadt, az állkapocs vékony, emiatt nem  lehet megfelelő biztonsággal implantátumot beültetni.   Az elmúlt években a regeneráció a fogászati területen is nagy fejlődést ért el, minek köszönhetően több megbízható technika és csontpótló anyag is sikeresen használható.  A csonthiány típusától függően saját csontot, vagy szintetikus csontpótlók keverékét alkalmazzuk membránokkal. Rendelőnkben  csak helytálló klinikai eredményekkel igazolt prémium kategóriás csontpótlót és membránt építünk be! Mindez helyi érzéstelenítésben, viszonylag kis műtéti beavatkozásból  elvégezhető. Olyan esetekben, amikor egy nagyobb műtéti beavatkozást tervezünk, előtte megfontolandó az aneszteziológus szakorvosunkkal való konzultáció, melynek során tájékozódhat a fogorvosi szakterületet túl lépő érzéstelenítési és szedálási lehetőségekről. – lásd betegtájékoztató a szedálásról

Milyen esetekben végzünk csontpótlást?

 • foghúzást követően – alveólus prezerváció céljából
 • kisebb csonthiányoknál implantátumok körül a fogbeültetéssel egyidőben,  fenestrációk, dehiszcenciák (minor bone augmentation)
 • a fogelvesztés miatt kialakult sorvadt, vékony állcsont csontpótlása (major bone augmentation)
 • arcüreg emeléskor
 • megtartott fogak körül regeneráció céljából a parodontális kezelést követően

Csontpótlás kisebb csonthiánynál implantátum mellett:

Csonthiány implantátum mellettCsontpótló behelyezéseCsontpótló lefedése membránnal

Csontpótlás a megtartott fogak körül: Szájsebészeti beavatkozás, ami inkább tartozik a fogágybetegségek kezelésének egy külön szakterületére, amit parodontális regenerációnak nevezünk. Bizonyos kritériumok között lehetőség van a fogak körüli szövetek felépítésére. A fogak megtartó sebészeti beavatkozásaihoz különböző regenerációt támogató anyag vagy anyagok kombinációjára van lehetőségünk, hogy a fogak körüli szövetek mennyiségét helyre állítsuk.  – lásd fogágybetegség kezelése

4. Arcüreg emelés

Az arcüreg alapjának helyi érzéstelenítésben végzett megvastagítása.  A hiányzó felső őrlő fogak helyére sokszor azért nem lehet implantátumot beültetni, mert az arcüreg felőli csont nagyon vékony. Ezt részben egyéni anatómiai adottságok okozzák (tág arcüreg, vagy arcüregbe benyúló foggyökerek), részben a korábbi  fogeltávolítások következtében létrejött  felső állkapocs  sorvadása.
Az arcüreg emelés technikája a csonthiány mértékétől függően megválasztva lehet zárt és nyitott.

 • Zárt arcüreg emelés során az implantátum beültetésével egy időben az implantátum fúraton keresztül speciális Summers sinus lift sorozatot alkalmazva emelünk.
 • Nyitott arcüreg emeléskor  helyi érzéstelenítésben a lebenyképzést követően az arcüreg külső oldalfalán egy ablakot képzünk, amin
  keresztül az arcüreg nyálkahártyáját elválasztjuk és  felemeljük, majd az így kialakult üreget feltöltjük csontpótló anyaggal. Ezt követően
  az arcüreg falán kialakított nyílást megfelelően zárjuk és az  ínyt varratokkal az eredeti helyére rögzítjük.  – lásd sinus műtét utáni teendők
Kétoldali sorvégi foghiány kiindulási állapotArcüreg keresztmetszete

 1. Kiindulási röntgen felvétel arcüreg emelés előtt. A páciensnek a felső állcsonton mindkét oldalon hiányoznak a moláris fogai, melyek implantációval történő pótlása csak az csontpótlással lehetséges. Mivel az állcsontgerinc sorvadt és az arcüreg alapján nincs elegendő csont az implantátumok stabil behelyezéséhez arcüregemelést és az állcsont gerinc csontpótlását kell elvégezni először. Ennek gyógyulása 6-9 hónap.

Kétoldali sinusemelést követően megnövekedett csontmennyiség láthatóKeresztmetszeti képen a csontpótlóval feltöltött arcüreg

2. Röntgen felvételen mindkét oldali arcüreg emelést és a gerinc csontpótlását követően láthatóan megnövekedett a csont mennyisége. A cbct mérések alapján megmértük, hogy elegendő csont képződött az implantátumok behelyezéséhez.

Az implantátumok beültetéséhez megfelelő mennyiségű csontot kaptunk, körhíd készült.Keresztmetszeti képen a csontpótló biztosítja az implantátum megfelelő stabilitását.

3. Az elkészült híd implantátumokkal. Ezt a fogbeültetést  az arcüreg csontpótlása nélkül nem lehetett volna elvégezni.

5. Vestibulum plasztika és áthajlásmélyítés

Milyen estekben javasolt leggyakrabban a vesztibulumplasztika?

 • Praeprotetikai (fogpótlás elkészülését közvetlenül megelőző) műtétként, azaz fogatlan szájban, amikor a kivehető fogpótlást nem tudja valaki viselni, mert sekély a vestibulum, és az alaplemezt nem lehet megfelelően kiterjeszteni, ennek következményeként leesik a fogsor. Számos esetben elegendő csak egy – a fogsor viselése szempontjából- kedvezőtlenül elhelyezkedő izomköteget  korrigálni.
 • Implantátumok körül a vestibulum plasztika azért lehet szükséges, hogy a feszes ínyt helyreállítsuk és szélesítsük. Amikor a kész implantátumos híd olyan környezetbe készült el, hogy az implantátumokat nem veszi körül elegendő feszes íny, hanem a környező íny laza és elmozdul, akkor a rágás során folyamatosan pumpáló erő az ínybarázdába  préseli a lepedéket és a baktériumokat. Mindez későbbi gyulladások előidézője lehet, megelőzni a feszes íny kialakításával lehet.    
 • Nagyobb csontpótlások után is szükség lehet plasztikai megoldásokra, mert a nagyobb lebenyek nyújtása miatt beszűkülhet az áthajlás. Ezt helyre lehet állítani.
 • Olyan fogíny lehúzódások esetén is szükséges lehet a recesszió sebészeti beavatkozást kiegészíteni vesztibulum plasztikával, amikor nincs feszes íny, illetve magasan tapadó frenulum is szerepel az okok között.

6. Fogmegtartó műtétek

A fogmegtartó sebészeti beavatkozások célja az, hogy azokat a fogakat, amelyek különböző okokból már nem teljes értékű tagjai a fogívnek olyan gyulladásmentes, stabil állapotba hozzuk, hogy  megtarthatóak legyenek a szájban. Fogmegtartó sebészeti kezelésen szűkebb értelemben a gyökércsúcs rezekcióját értjük, de a gyökérkezelés fejlődésével erre napjainkban egyre ritkábban van szükség. Sokkal nagyobb igény mutatkozik a fogágybetegségben sorvadt csont megerősítésére, a parodontális kezelés során megtarthatónak ítélt fogak körül.

 • Gyökércsúcs rezekció

Ez lényegében a fog gyökerének csúcsi részén megmaradt gyulladt szövetek sebészi eltávolítását jelenti.  Erre a beavatkozásra elhalt vagy már gyökérkezelt fogak gyökércsúcsa körül kialakult gyulladások, ciszták,  gócbetegség gyanúja  és számtalan egyéb  endodonciai kezelés közben kialakult helyzetben lehet szükség. A műtét során helyi érzéstelenítésben, kis feltárásból készítünk lebenyt, majd a gyökércsúcs fertőzött részét eltávolítjuk a gyulladást és környékét nagyításban kitisztítjuk, és fertőtlenítjük, zárjuk.

 • Csontpótlás megtartott fogak körül

A megtartott fogak körüli csontpótlás logikailag a szájsebészeti beavatkozások közé sorolható, valójában azonban egy teljesen önálló szakterület, a fogágybetegségek kezelése és azon belül is  a fogágy regenerációjának témaköréhez tartozik. Erre a beavatkozásra nem az “utcáról” lép be a páciens, hanem vagy egy komplex fogágykezelés részeként tervezzük meg,  vagy másik rendelőből küldik a már előkészített esetet a műtét elvégzésére. Több műtéti lehetőség létezik, és több szempont figyelembe vételével döntjük el mi is a legmegfelelőbb a páciens számára.

Leggyakrabban alkalmazott fogmegtartó regeneratív műtétek:

 • fogágy stabilizálása Emdogainnal®
 • fogak melletti csonttasakok csontpótlása
 • őrlőfogak furkációjának csontpótlása
 • kötőszövetes lebennyel kombinált technikák  lásd részletesen a  fogágybetegség kezelése menüpont alatt