Dentoplant fogászati és implantológiai rendelő - Szeged

BLOG

Az Europerio kongresszus a parodontológia és az implantológiai szakterület három évente megrendezett világtalálkozója, melynek minden alkalommal más-más nagyváros ad otthont. A kongresszus szervezője az European Federation of Periodontology (EFP), amely az európai parodontológiai társaságokat összesítő legnagyobb szakmai szervezet.

A több napos kongresszus során folyamatosan, több teremben, különböző témakörök diszkussziója zajlott párhuzamosan. Egy-egy aktuális témát egy szekción belül több előadó képviseelt, az előadásokat követően pedig a nézőpontokat nyílt vitában lehetett egyeztetni. Az első napon már négy teremben kezdődtek meg az előadások, mind a fogágybetegségek kezelésének, mind pedig az implantológia témaköreiben. Egyik legérdekesebb szekció az alsó fogsoron kialakult ínylehúzódások különböző szemléletű perio plasztikai sebészeti módszereinek összehasonlításával foglalkozott. A különböző technikák eredményeit Anton Sculean, Nelson Carranza, M. Stefanini előadásain keresztül mutatták be.

A második napot két különleges élő műtéttel indítottuk, melynek során az ínyrecesszió sebészeti megoldásainak két eltérő sebészeti technikáját láthattuk egyszerre: Ion Zabalegui (Spain) tunnel technikát mutatott be, míg ezzel párhuzamosan Massimo de Santis professzor (Italy) koronálisan csúsztatott lebenytechnikát alkalmazott. A műtéti szekciót Otto Zuhr moderálta.
A Break Out 1 teremben a Jaccard-EFP Research Prize in Periodontology jelöltjeinek előadásait hallgathattuk meg.

Kiemelt szekció foglalkozott a frissen kidolgozott Stage IV stádiumbesorolású fogágybetegség kezelési irányelveivel, melyet június 10.-én publikáltak. Az új kezelési protokoll „The clinical practice guideline for the treatment of periodontitis in stage IV” elérhető a konferencia oldalán.

Június 17.-én reggel Master Clinician / Implantology Specialist Forum keretében
Urbán István Live surgery-vel kezdődött a nap. Egy látványos, tiszta, kiváló GBR-t láthattunk, melyet diszkusszió követett. A Nobel Sponzos Session’s keretében három előadás foglalkozott a periimplantitits megelőzésének lehetőségeivel: „Idealize bone and soft tissue integration planning the emergence profile with a biologically driven concept” címmel Giacomo Fabbri, Italy, adott elő, majd Markus Schlee a Galvosurge módszer 3.5 éves tapasztalatairól számot be, és Albert Monje előadását szintén Periimplantitis témában hallhattuk.

A záró napon a délelőtti előadások még négy teremben zajlottak. Az implantológiai szekciót „A sebészi protokollok a fogeltávolítást követő implantátum behelyezésben, avagy Fogeltávolítást követően mikor helyezzünk be implantátumot?” címmel Juan Blanco moderálta az A teremben. Alveólus prezervációról, azonnali implantátum behelyezésről és a korai implantátum behelyezésről hallottunk előadásokat, majd két eset kapcsán a vitát online szavazás zárta. Ezzel párhuzamosan további parodontológiai és implantológiai szekciókat is tartottak: a fogágybetegséget befolyásoló rizikófaktorokról, a rizikófaktorok kontrolljáról, és a felső állcsonton kialakult ínyrecessziók kezeléséről.

A jubileumi zárszó a 10. Europerio Kongresszus végét és az EFP működésének 30 éves ünnepségét is jelentette. A következő Europerio Kongresszust 2025-ben Bécsben rendezik.

Dr. Maráz Kinga