Dentoplant fogászati és implantológiai rendelő - Szeged

BLOG

A Symposium Szeged hagyományos rendezvényeit megelőző napon, 2016.május 5-én a fogágybetegségek felismerésével és kezelésével foglalkozó workshopot tartottak Szegeden a berni egyetem professzorai. A rendezvényen rendelőnket Dr. Maráz Kinga képviselte. Az előadások témája a fogágybetegségek kezelésében rendelőnkben is évek óta sikeresen alkalmazott fogágy kezelési módszerek voltak. Tekintettel arra, hogy korábban Dr. Maráz Kinga mesterkurzust végzett a berni egyetemen, már jól ismert kezelési módszerekkel és előadókkal találkozott.

Az előadók a berni Parodontológiai Klinikán kialakított és tökéletesített fogágybetegség kezelési modellt ismertették, “A berni Parodontológiai Klinika kezelési koncepciójának bemutatása” címmel.

A berni Parodontológiai Klinika korábbi professzora, Niklaus P. Lang a fogágybetegségek kezelési stratégiáit ismertette, majd a bakteriális biofilm jelentőségét és a parodontopatogén baktériumok szerepét a fogágybetegség kialakulásában. Ugyancsak választ kaptunk arra, hogy a mintavétel a tasakokból, a diagnózis korai felállítása, majd a kezelés kezdeti lépései mennyire nagy jelentőséggel bírnak a parodontális kezelés sikerében. Lang professzor a jelenleg egyik leggyakrabban emlegetett és használt Clinical Periodontology and Implant Dentistry című egyetemi tankönyv szerkesztője és társszerzője. A fogágybetegséggel foglalkozó kollágák ezen a tankönyven nőttek fel. Számtalan parodontológiai témájú szakirodalom szerzője, több jelentős kutatási téma vezetője jelenleg is.

Prof. Dr. Anton Sculean 2009-től a berni egyetem tanszékvezető professzora és a berni egyetem Parodontológiai Osztályának vezetője. Sculean professzor először a nem sebészi parodontális terápia lehetőségeit vette sorba. Ennek során ismertette a teljes szájdezinfekciós protokollt (Full mouth disinfection), részletesen mutatta be a lézeres fogágy tasakkezelés lehetőségeit és a fotodinámiás terápiát (PDT). Külön fejezetet szentelt az orvosi lézerek fogágybetegségek kezelése során történő alkalmazásának.

Továbbiakban a fogágybetegségek sebészi kezelési módszerei következtek, kezdve a klasszikus rezektív fogágy sebészeti beavatkozásoktól a legkorszerűbb regeneratív sebészi módszerekig. Kritikus értékelését hallhattuk a csontpótlóknak és nagyszámú kontrolált klinikai vizsgálattal bizonyított eredményeknek.

Mindezen berni kezelési stratégia alapja, hogy már az első betegvizsgálatok alkalmával végezzük el a páciens rizikóanalízisét és ennek megfelelő parodontális terápiát válasszunk. A kezelést lépésről lépésre kell vezetni, nagy figyelmet fordítva az újraértékelés során kapott eredményekre. A rizikóbesorolást már számítógépes program segítségével végezzük, mellyel egyedileg elvégezhető a besorolás. A “risk assessment” program nem csak a prognózisra, hanem a visszahívások gyakoriságára is iránymutatást ad.

Ezek alapján kell a kezelést mindig a páciens fogágy állapota szerint igazítani.

A Dentoplant Fogászati és Implantológiai Rendelőben is nagy figyelmet fordítunk a sikeresen kezelt, gyógyult fogágybetegek gondozására. Tekintettel arra, hogy sokan csak a rendszeres fenntartó kezelés és fogkőeltávolítás mellett maradnak panaszmnetesek. Recall, azaz visszahívási rendszerben működő gondozási modellben minden páciens fogágy gondozása időben történik. Az implantátumot viselő, vagy műtött páciensek gondozását Dr. Maráz Kinga irányítása mellett Dobó Huanita dentálhigiénikus kollégánk végzi. Mindannyiunk számára megtiszteltetés volt, hogy városunkban köszönthettük a parodontológia szakterületének két ikonikus alakját.