Dentoplant fogászati és implantológiai rendelő - Szeged

BLOG

2015. november 20-21 között Budapesten, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen rendezték meg a Paroimplant 2015. kongresszust, melyen a Dentoplant Fogászati és Implantológiai Rendelőt több kollégánk is képviselte.

A három napos rendezvényt megelőzően, 2015. november 19.-én Dr. Maráz Kinga az International Team for Implantologist (ITI) magyar tagjai részére rendezett Study Club Meeting-en vett részt. A magyar ITI szekció vendégeként Prof. Urs Belser a berni egyetemről tartott előadást „Esthetics in Implant Dentistry, expectattions and reality” – „Esztétika az implantológiában, várakozások és realitások” címmel.

Belser professzor fő kutatási területe az esztétikai zónában készülő restaurátumokkal foglalkozik, különös tekintettel az esztétikai zónában történő implantátumokra készült fogpótlásokra. A professzor tartalmas életpályája során gyűjtött tapasztalatai és fotóanyaga számtalan hasznos és megfontolandó tanácsot tartogatott. Például kiemelten foglalkozott az implantátumok körüli vertikális lágyrészdefektusok kompenzációs lehetőségeiről, amit esetenként protetikai módszerrel oldottak meg. Belser professzor nevéhez fűződik több olyan összefoglaló, amely az esztétikai zóna nehézségeit segít kiértékelni. A 2002-ben publikált Magne and Belser tanulmánya szerint 14 szempotot gyűjtöttek össze, amit egy esztétikai eset tervezése során ki kell értékelni ahhoz, hogy reálisan lássuk a várható eredményeket. ( Magne and Belser ,The esthetic check list) A rizikóanalízis napjainkra a korrekt diagnózis felállításának a feltétele, amit esztétikai zónában –a terület szenzitivitása miatt- számtalan további szemponttal egészítettek ki. Vaillati F., Belser U.C. 2011 Forum Implantologicum, Belser U.C., Buser D. ITI Treatment Guide Vol. 6.

A kongresszust Dr. Oliver Blume münchenben dolgozó arc-állcsont sebész kollégánk és barátunk előadása nyitotta. A CAD/CAM technológiával előállított individuális csontblokkok alkalmazásával kapcsolatos legújabb ismereteket hallhattuk. A nagyobb méretű csonthiányok pótlásával foglalkozó szájsebész kollégák körében állandó aktualitással bíró téma, a CBCT alapján egyedileg a csontdefektus méretéhez és formájához igazodó, pontosan illeszthető csontblokkok kérdésköre. A CAD/CAM csontblokkok alkalmazásának indikációit, lehetséges buktatóit, a rezorpcióval kapcsolatos adatokat és implantológiai felhasználását járta körbe. Az előadást követően Blume doktor élő műtétet is bemutatott, majd a nap végén Hands-on kurzust.

A nap másik meghatározó előadásában Windisch professzor „A fogak és implantátumok körüli lágy és keményszöveti deffektusok regenerációjának hasonlóságait és ellentmondásairól” tartott egy igazán alapos és teljes összefoglalót. Az alveoláris gerincdefektusok protetikai kezelési lehetőségeiről a nap végén Molnár Bálint tartott előadást.

A rendezvény másnapját Belser professzor Implantológiai esztétukai szövődmények protetikai megoldási lehetőségeiről szóló előadása nyitotta.

A második nap meghatározó előadását Dr. Armando Lopeztől hallhattuk, aki a liszaboni Malo klinikáról látogatott Budapestre. Malo nevéhez fűződik az úgynevezett All on Four koncepció sikerre fejlesztése, melyet a Nobel Biocare céggel közösen kidolgozott kezelési stratégia fogatlan páciensek számára. Kedvezőtlen csontkínálattal rendelkező fogatlan páciensek számára csontpótlás nélkül 4 db megfelelően elkhelyezett Nobel implantátumra azonnali terheléssel készítenek ideiglenes, majd később végleges fogsort. A 4 db implantátum pozíciója és dőlésszöge meghatározó a különböző súlyossági fokú csonthiányok esetében. Végig követhettük a különböző stádiumú csonthiányok implantológiai ellátását videókkal a műtéttől a végleges fogpótlásig.

A Paroimplant 2015 tartalmas programjából is kitűnik, hogy a kiterjedt állcsontdefektusok megoldására egy felkészült szájsebész kezében napjainkban már számtalan kezelési lehetőség van. Mind sebészi technikák, alveólus prezeváció, regeneráció, vagy csontblokkokkal működő megoldások. Más út, de megoldást kínáló lehetőség az All-on-Four és mindezt jó esztétikai protetikai munka és milyen segítség, ha ezt számítógépes tervezés is megtámogatja. Alapos tervezéssel kevésbé nehéz meghoznunk a döntést, hogy egy adott esetben milyen kombináció hozza a páciens számára legmegfelelőbb eredményt.

Dr. Maráz Kinga