Dentoplant fogászati és implantológiai rendelő - Szeged

BLOG

A fogmegtartó fogászati kezelések közé olyan fogászati beavatkozások tartoznak, amelyek célja a fogak megőrzése és helyreállítása ahelyett, hogy eltávolításra ítélnénk őket. Tágabb értelemben ide sorolunk minden olyan kezelés, amikor foganyagot őrzünk meg, így egy destruált fog felépítését, vagy a gyökérkezelést is. Rendelőnk szakorvosainak magas szintű felkészültségéhez igazodva, blogcikkemben a fogmegtartó fogászaton belül most azokat a speciális beavatkozásokat vettem sorra, melyeket a fogmegtartó szájsebészet csúcsának tekintünk és valóban a fogak utolsó esélyei. Ezek a műtétek a legmagasabb szakmai felkészültséget, korszerű anyagok alkalmazását és mindig nagyításban végzett kezelést jelentenek, mindezt több szakterület együttműködésével.

Mikor lehet szükség fogmegtartó szájsebészeti kezelésre?

Különböző okokból lehet szükség egy fog speciális ellátására, például egy korábban gyökérkezelt fog gyökércsúcsa körül kialakuló gyulladás, cysta, repedés, rezorpció, a gyökérkezelés során betört eszköz, vagy többgyökerű fog egyik gyökerén kialakuló gyulladás, úgy, hogy a csontállomány és a többi rész egészséges.

Reménytelennek tűnő fog rizikóanalízise és a döntéshozatal

Annak megítélése, hogy egy konkrét esetben melyik kezelést érdemes elvégezni és a megtartott rész funkcionálisan és esztétikailag hosszú távon megállja-e a helyét, jelentős szakmai tapasztalatot igényel. Minden egyes ilyen fog kezelését megelőzi a rizikóanalízis. El kell mondjuk, hogy az alkalmassági kritériumok együtt állása aránylag ritka, de még így is hetente végzünk sikeres beavatkozásokat. Ez a döntéshozatal egyedi, figyelembe kell venni a megtartott rész stabilitását, a fogágy állapotát, a körülötte lévő csontállomány épségét és regenerációs képességét valamint az okklúziós viszonyokat. Az ilyen speciális kezeléseket leggyakrabban a páciensek kérik, mert nagyon ragaszkodnak a saját fogaikhoz. Minden esetben szeretnénk segíteni, de minden egyes fognál fel kell tennünk a kérdést, hogy van-e értelme egy ilyen összetett kezelésnek és hosszú távon megtarthatóvá válik-e a ezáltal egy beteg fog.

A fogmegtartó szájsebészeti eljárások:

 1. Gyökércsúcs rezekció, vagy szaknyelven apicectomia: a leggyakoribb fogmegtartó sebészi technika, melynek során egy frissen, vagy korábban gyökérkezelt fog gyökércsúcsát és a körülötte lévő fertőzött lágy- és kemény szövetet eltávolítjuk, majd az üreg fertőtlenítését követően a gyökérvéget retrográd gyökértöméssel látjuk el. A sikeres rezekció mindenkori feltétele a lege artis (falálló és csúcsig érő) gyökértömés. Speciális felbontású 3D endoCT felvételen elemezzük a kérdéses fogat és környezetét. Amennyiben a gyökértömés nem bizonyul megfelelőnek, akkor a műtét előtt az újragyökérkezelést el kell végezni. Igen fontos statikai kérdés-még mielőtt indikálnánk egy rezekciót- hogy az érintett fog ne legyen mobilis és a tervezett rezekció se gyengítse meg annyira, hogy mobilissá váljék. Rendelőnkben a gyökércsúcs rezekciókat és a retrográd lezárást is mikroszkópos nagyításban végezzük. A retrográd gyökértömés anyagául az MTA-t és a legújabb Biodentin készítményeket alkalmazzuk. Az utóbbi évtizedben a gyökérkezelés területén bekövetkezett fejlesztésekkel és a mikroszkópos gyökérkezelés bevezetésével egyre jobb minőségű gyökértömések készülnek, mégis számtalan olyan helyzet ismert, amikor a rezekció panaszmentessé és megtarthatóvá tesz egy problémás fogat.
  A fogak precíz gyökérkezelésének szükségességéről, és a góckérdésről itt tájákozódhat: https://dentoplant.hu/egy-korabban-gyokerkezelt-fog-is-lehet-fogaszati-goc
   
 2. Hemiszekció, vagy fogfelezés során a gyökérkezelt fogat sebészileg két részre osztjuk, és csak az egyik fele kerül eltávolításra. Leggyakrabban egy gyökeret és a hozzá tartozó koronai részt távolítjuk el, úgy, hogy a megmaradt fogfelet lezárjuk és koronázzuk, ami funkcióban marad. Ezt általában olyan alsó moláris fogaknál alkalmazzuk, amikor csak az egyik gyökér érintett, például periapikális gyulladás, vagy gyökérrepedés miatt, de a többi gyökér és a fog többi része, valamint a csont a megmaradó foggyökér körül egészséges
 3. Gyökéramputáció: A gyökéramputáció során egy gyökérkezelt többgyökerű fognak csak egy gyökerét távolítjuk el, miközben a fog koronai része és a többi gyökér megmarad. Ennek indikációja többgyökerű fogaknál, például olyan moláris fogaknál van, ahol csak egy gyökér érintett gyökércsúcsi patológiás folyamat által. pl.: ciszta, túltömés, külső rezorpció, vagy gyökérrepedés miatt. Ilyen esetben a megmaradó gyökér üvegszálas megerősítése szükséges, illetve a koronai rész megfelelő ellátása kulcsfontosságú a fog megmaradása és a későbbi törések megelőzése miatt.
 4. Regeneratív sebészeti módszerek: Olyan sebészi módszerek, melyek célja a csont- és ínyszövet regenerációja a szájüregben. A szakirodalmi adatok szerint a kemény- és lágyrész regeneráció napjaikra jól működő technikákkal a korszerű szájsebészeti ellátás részévé vált. A regeneratív technikák közé tartozik az állcsont, vagy az arcüreg csontpótlása és az ínyátültetések. A csontpótlás célja akár egy rezekció során kialakult kisebb csonthiány korrekciójától, a fogbeültetéseket megelőző állcsont horizontális augmentációjáig igen széles körben kínál megoldást. Az íny átültetés célja lehet a fogak mellett lehúzódott ínyrecesszió fedése, mellyel a biológiai szélességet támogatjuk meg és ezáltal hosszabb távon a fog megmaradását is biztosítjuk. Végzünk olyan esetben is ínyátültetést, amikor a feszes íny hiánya miatt az íny minősége és mennyisége nem megfelelő, ezzel szintén egy fog hosszabb megmaradását támogatjuk.
   

  Parodontális sebészet, vagy fogágy sebészet a regeneratív sebészeti módszerek egy csoportja, de annál komplexebb megközelítéssel magába foglalja az íny- és a fogágybetegségek kezelését, majd fogágy egészségének helyreállítását sebészi módszerekkel. Ezek a beavatkozások különböző típusúak lehetnek, és céljuk a fogágytasakok kontrolálása, a gyulladt szövetek eltávolítása, a csontvesztés megállítása vagy visszafordítása, illetve a fogíny és a csont szerkezetének helyreállítása. Ilyen kezelések például a regeneratív tasaksebészeti eljárások: a fogágy stabilizálása nyitott kürett és Emdogain® alkalmazásával, nyitott kürett Hyadent BG® anyaggal, a fogak melletti csonttasakok csontpótlása, vagy őrlőfogak furkációjának csontpótlásai, valamint a recessziósebészet.
  Parodontális plasztikai sebészetről, ínyplasztikai beavatkozásokról további részleteket tudhat meg itt: https://dentoplant.hu/inylehuzodasok-kialakulasarol-es-kezeleserol

 5. Fogvisszaültetés: baleseti sérülés következményeként előfordulhat, hogy a fogmederből trauma hatására egy maradófog kiesik, ennek visszahelyezése a fog visszaültetés. Ritka helyzet, de több példát is ismerünk sikeresen visszaültetett nagymetszőfogra. Ha a fog teljesen kiesik, 60 percen belül jó prognózissal megkísérelhető a visszaültetése. Fontos, hogy ebben az esetben a szülő magával hozza patikában kapható sejtvédő oldatba (HBSS) vagy fiziológiás sóoldatba áztatva, vagy a gyerek nyelve alatt a kérdéses fogat. A visszaültetett fogat ezt követően a helyén rögzíteni kell a teljes gyógyulásig. A fogvisszaültetés menetében mindig az aktuális Dental Trauma Guide elvei az irányadóak. Alapos vizsgálattal, röntgen és CBCT kiértékeléssel, gyökérkezelés és sínezéssel is járó komplex ellátásról van szó, nem „csak visszatesszük a fogat a helyére” típusú ellátásról. A visszaültetett fogakat hosszú utánkövetéssel kell kontrolálni.

  A fogak baleseti sérüléseinek ellátásáról tudjon meg többet korábbi blogcikkünkből: https://dentoplant.hu/a-fogak-baleseti-serulesei-azaz-a-fogtraumak

A fogmegtartó sebészeti eljárások sok esetben megmenti az olyan fogakat, melyek speciális ellátás nélkül eltávolításra kerülnének, vagy gócbetegség kiindulópontjaivá válnának. A sikeres beavatkozáshoz szükséges egy team munkája: megfelelő diagnózis, a röntgen, CBCT kiértékelése és kiemelkedően fontos az endodonciai háttér. A mikroszkópos nagyítás lehetősége, az utókezelés és a szájhigiénia fenntartása is fontos szerepet játszik a hosszú távú eredmények biztosításában.

Dr. Maráz Kinga
Dentoalveoláris sebész szakorvos

További információkért, személyre szabott tanácsadásért keressen bennünket bizalommal az alábbi telefonszámon +36 30 264 5024 vagy kérjen konzultációs időpontot az űrlap kitöltésével!

Érdekességekért, aktualitásokért, friss hírekért kövesse Facebook oldalunkat és Instagram oldalunkat!